HOME|CONTACT

Praktijk Spelend Groeien biedt speltherapie, ouder & kind therapie en gezinsbehandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders & verzorgers.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel, symbolen en andere materialen als middel worden gebruikt om of te communiceren en te verbinden met elkaar en met jezelf.

Jonge kinderen laten via spel zien wat hun beleving is van zichzelf en hun systeem. Oudere kinderen maken beelden over waar ze tegen aan lopen om zo een beroep te kunnen doen op hun zelfhelend vermogen wat hen in hun kracht zet. Ouders & en kinderen gaan elkaar beter begrijpen binnen de ouder & Kind therapie. Gezinnen maken de verbinding met elkaar op een fijne veilige laag. Voor mensen met een beperking is het een hele veilige vorm om te groeien vanuit altijd een individele hulpvraag. 

Wanneer de belevingswereld van het kind in beeld is gebracht wordt dit besproken met ouders of verzorgers. Vervolgens worden er adviezen gegeven. De adviezen kunnen zijn, ouderbegeleiding,  verdere speltherapeutische behandeling, ouder &kind therapie of gezinsbehandelingen. Soms adviezen voor onderwijs of verwijzen naar een andere therapie vorm of instantie wanneer we van mening zijn niet het juiste te kunnen bieden. 

Aanmeldredenen kunnen zijn:

Emotionele: lastig vinden om gevoelens te uiten zoals angst, boosheid, verdriet - te weinig zelfvertrouwen - een negatief zelfbeeld - hechtingsproblemen.

Sociaal: moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (samenspelen lastig vinden, pesten, teruggetrokken gedrag) - moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

verlies van belangrijke personen - verandering van de of gezinssamenstelling - mishandeling of daarvan getuige zijn - fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing - een ziekte, handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden - traumatische gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog, vechtscheiding.

 

Spelend Groeien werkt indien nodig samen in een diagnostiek- en behandelcentrum KIZOOM voor kinderen en jeugdigen. Mocht alleen speltherapeutische behandeling en ouderbegeleiding van ons niet voldoende zijn of andere zorg nodig is dan kijken we samen met u of we binnen KIZOOM de juiste zorg kunnen bieden.